Kaluar log

  • Prosedur pikeun logging kaluar tina VDO Panel nyaéta saperti kieu:

    1. Ti Panel Kénca, klik Log Out.

    or

    Ti Top Bar, klik  terus pilih Logout ti dropdown nu.    Anjeun bakal kaluar ti VDO Panel.